Bạn có thuộc những đối tượng được mua nhà ở xã hội

0
1138

Để sở hữu 1 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội không phải là điều dễ dàng. Cùng tìm hiểu về quy định và những đối tượng được mua nhà ở xã hội năm 2017.

Ngày nay đất nước ngày càng phát triển, nhà nước cũng dành sự quan tâm hết sức đến những đối tượng được ưu tiên, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc xây dựng lên những dự án nhà ở xã hội là hết sức ý nghĩa và hữu ích đối với họ.

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội

  • Người có thυ nhập thấp và người thυộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại khυ vực.
  • Cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ qυan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách của nhà nước.
  • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn
  • Sỹ qυan, qυân nhân chυyên nghiệp (bao gồm sỹ qυan, hạ sỹ qυan, chiến sỹ là qυân nhân chυyên nghiệp) thυộc lực lượng vũ trang nhân dân được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với qυân nhân theo qυy định của pháp lυật về cơ yếu.
  • Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khυ công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại các khυ công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khυ công nghệ cao, khυ kinh tế, khυ chế xuất, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề khác.
  • Người có công với cách mạng quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa.
  • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêυ chuẩn thυê nhà ở công vụ.
  • Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chυyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
đối tượng được mua nhà ở xã hội
Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Điều kiện mua nhà ở xã hội:

Nghị định cũng quy định điều kiện được bố trí nhà ở xã hội. Cụ thể, đối tượng được mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.Đối tượng được mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách phải đáp ứng 4 điều kiện.

Thứ 1: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

 Thứ 2:  Trường hợp mua nhà ở thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội.

  Thứ 3: Trường hợp mua nhà ở thì phải thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở và phần giá trị còn lại theo Hợp đồng đã ký kết.

 Thứ 4:  Người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; người thuộc diện hộ gia đình nghèo là đối tượng nằm trong chuẩn nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi cư trú. Học sinh, sinh viên chỉ được phép giải quyết chỗ ở theo hình thức cho thuê.

Trường hợp đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư được mua nhà ở xã hội để ở do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể mà không phải áp dụng 4 điều kiện trên. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2014 cho đối tượng mua nhà ở xã hội, điều kiện kiện mua nhà ở xã hội.

Quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội

Theo điều 62, Luật nhà ở xã hội năm 2014 quy định về quyền chuyển nhượng nhà ở xã hội. Thời hạn kế thúc thanh toán giới hạn là 5 năm, hợp đồng sẽ kéo dài trong thời gian đó, vậy nên trong thời gian này thì bên mua không được bán, chuyển nhượng trong thời gian đó. Nếu không còn nhu cầu ở đó nữa chỉ có thể bán lại cho chủ đầu tư dự án. Khi hết hợp đồng thì bên mua

Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm; thời hạn thanh toán tiền mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà ở xã hội. Bên mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian mua; nếu bên mua không còn nhu cầu mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua nhà ở xã hội; trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Luật quy định bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 5 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền nhà ở và đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua nhà ở  trong vòng 5 năm và được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Mọi trường hợp bán nhà ở xã hội không đúng quy định thì hợp đồng mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Mọi thắc mắc về quy định về nhà ở xã hội xin liên hệ:

Hotline: 0933773228

Bình luận ngay

Hãy đặt câu hỏi đầu tiên!

Thông báo tới
avatar
wpDiscuz